مــ
رفتن به بالا
ایثار
زمان کنونی: ۲۹-بهمن-۱۳۹۶ , ۰۴:۲۶ صبح درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)Page: 1

Results : مــ
Thread / Author Tags
مــ ن بادبادکــــ م . . . - Darya بادبادکــــ, مــ,
مــ ن بادبادکــــ م . . .

دستش را زیرِ چانه اش تکیه گاه کرده بود

زل زده بود

به یک کودک و

بادبادکِ ر
نـگــی اش که شاد اش کرده بود

. . .

نگاهَش را برنمی داشت!

انداخته بود رویِ آن ها و مات شده بود

کودک خندان در پیِ بادبادک این سو و آن سو می دوید

. . .

کاش جای کودک بودم . . .

. . .

نیم رخ اَش به من بود

کلمه ای از دهانش نمی پرید

نمیدانم

پس چرا گفته بود بیایَم!

انگار حرف هایش را قورت می داد
...
Similar Thread Tags
None.
Ask keywords
None.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a - PGC - Serwery Counter-Strike

Page: 1