معناي
رفتن به بالا
ایثار
زمان کنونی: ۲-فروردين-۱۳۹۷ , ۰۱:۰۴ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)Page: 1

Results : معناي
Thread / Author Tags
ولایت فقیه - معناي ولايت فقيه - MMMahdavi فقيه, ولايت, معناي, فقیه, ولایت,
معناي ولايت فقيه
در رابطه با معناي ولايت فقيه چنين شبهه‌اي مطرح مي‌گردد که : ولايت فقيه به معني سرپرستي بر محجورين و قيوميّت بر صغار مي‌باشد و اين مفهوم با حکومت و سرپرستي فقيه بر يک حکومت و اجراي احکام اسلامي و تمشيت امور سياسي، اجتماعي مسلمين سازگار نيست.
در پاسخ مي‌توان گفت: ولايت فقيه با ولايت محجورين که در کتب فقهي تحت عنوان کتاب حَجْر آمده است و مشعر بر سرپرستي امر صغار محجورين و انجام امور اموات توسط فقيه عادل ميب اشد متفاوت است.
آيات بسياري در قرآن کريم وجود دارد که صريحاً به پيامبر توصيه مي‌نمايد تا در امور مسلمين با مسلمانان شور و...
Similar Thread Tags
ولایت فقیه - مباني ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت يا وکالت فقيه , ولایت فقیه - مشروعيت ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت فقيه و دوري از ديکتاتوري, ولایت فقیه - تجديدنظر در قانون اساسي ديگر کشورها , ولایت فقیه - رابطه ولايت و فقاهت, ولایت فقیه - ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي, ولایت فقیه - مباني ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت يا وکالت فقيه , ولایت فقیه - مشروعيت ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت فقيه و دوري از ديکتاتوري, ولایت فقیه - تجديدنظر در قانون اساسي ديگر کشورها , ولایت فقیه - رابطه ولايت و فقاهت, ولایت فقیه - ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي, ششم مهرماه تصویب قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي, ولایت فقیه - مباني ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت يا وکالت فقيه , ولایت فقیه - مشروعيت ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت فقيه و دوري از ديکتاتوري, ولایت فقیه - رابطه ولايت و فقاهت, ولایت فقیه - ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي, ولایت فقیه - مباني ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت يا وکالت فقيه , ولایت فقیه - مشروعيت ولايت فقيه, ولایت فقیه - ولايت فقيه و دوري از ديکتاتوري, ولایت فقیه - ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي,
Ask keywords
None.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a - AMXX, HLDS, poradniki

Page: 1