مجلس
رفتن به بالا
ایثار
زمان کنونی: ۲۷-اسفند-۱۳۹۶ , ۱۰:۵۰ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)Page: 1

Results : مجلس
Thread / Author Tags
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نگاهي تطبيقي به روشهاي عزل رييس کشورها - MMMahdavi کشورها, رييس, عزل, روشهاي, به, تطبيقي, نگاهي, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نگاهي تطبيقي به روشهاي عزل رييس کشورها
1. عزل رييس کشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ مانند نقص قانون اساسي يا قوانين فدرال در آلمان، جرايم مهم در آمريکا، خيانت سنگين در فرانسه و نقض قانون در هند.
2. رسيدگي به اتهامات رييس کشور در آغاز در پارلمان صورت مي‌گيرد و سپس به محاکم خاص (مانند دادگاه قانون اساسي در آلمان و يا ديوان عالي عدالت در فرانسه ) سپرده مي‌شود. در آمريکا پس از رسيدگي پارلمان، موضوع به محاکمه عادي واگذار مي‌گردد.
عزل رييس قوه مجريه ( در صورت انفکاک اين مقام از رياست کشور) با از دست دادن اکثريت پارلماني صورت مي‌گيرد. در ايران تشخيص و تصميم‌ به برکناري رياست کشور بر عهده...
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نگاهي تطبيقي به روشهاي انتخاب رييس کشورها - MMMahdavi کشورها, رييس, انتخاب, روشهاي, به, تطبيقي, نگاهي, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نگاهي تطبيقي به روشهاي انتخاب رييس کشورها
1. انتخاب رييس کشور و رييس قوه مجريه غالباً دو درجه است. به استثناي انگليس ـ که مقام رياست کشور موروثي است ـ و جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962.
2. انتخاب رييس کشور غالباً به وسيله مجالس ويژه‌اي صورت مي‌گيرد، ( مانند هيئت انتخاباتي در آمريکا) و ممکن است اين مجالس ويژه با ترکيبي از پارلمان همراه باشد ( مانند آلمان، هند، جمهوري سوم و چهارم فرانسه و جمهوري پنجم تا قبل از اصلاحات 1962).
3. در صورت جدا بودن دو مقام رياست کشور و رياست قوه مجريه از يکديگر، انتخاب رييس قوه مجريه به وسيله پارلمان ( مجالس ملي) صورت مي‌گيرد.
...
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نحوه انتخاب رييس جمهور در هند - MMMahdavi هند, در, جمهور, رييس, انتخاب, نحوه, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نحوه انتخاب رييس جمهور در هند
رييس جمهور هند براي مدت پنج سال از طرف دو مجلس قانون گذار فدرال و مجالس مقننه ايالات به اکثريت آرا و براساس اصل ارزش رأي نمايندگان انتخاب مي‌شود.
رييس جمهور هم رييس سمبوليک کشور و هم طبق قانون اساسي رييس قوه مجريه است. قانون اساسي، تمام اقتدارات اجرايي را به رييس جمهور سپرده است که با مشورت نخست وزير و کابينه، اقتدار خود را به اجرا در مي‌آورد. تمام کارکنان کشوري و لشکري هند وابسته به نهاد رييس جمهوري و زير فرمان او هستند و رييس جمهور حق انتصاب کليه مقامات بالاي کشور را دارد.
او قانوناض فرمانده کل قوا مي‌باشد و حق اعلان جنگ و صلح...
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نحوه انتخاب نخستوزير در انگلستان - MMMahdavi انگلستان, در, نخستوزير, انتخاب, نحوه, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نخست وزير و کابينه
هيئت دولت را حزب اکثريت مجلس عوام انتخاب مي‌نمايد. بنابراين ميان دو قوه مقننه و مجريه هماهنگي و همکاري وجود دارد و قوه مقننه تا حدي زير نفوذ و فرمانبردار قوه مجريه است.
شخص نخست‌وزير تا زماني که از حمايت حزب خود برخوردار است، از اقتدار لازم نيز برخوردار مي‌باشد. او نماينده مردم حوزه انتخابيه و رهبر حزب اکثريت در مجلس عوام است و در نتيجه سياست دولت را در مجلس به تصويب مي‌رساند. بر وزرا و کابينه رياست مستقيم دارد و مي‌تواند با درخواست از مقام سلطنت، مجلس را منحل نمايد.
مقام سلطنت نيز داراي اختياراتي است؛ از جمله:
...
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نحوه انتخاب رييس جمهور و صدر اعظم جمهوري فدرال آلمان - MMMahdavi آلمان, فدرال, جمهوري, اعظم, صدر, رييس, انتخاب, نحوه, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نحوه انتخاب رييس جمهور و صدر اعظم جمهوري فدرال آلمان
پارلمان
قوه مقننه دولت جمهوري فدرال آلمان مرکب از دو مجلس است:
1. مجلس فدرال (Bundestag): مجلس فدرال نسبت به شوراي ايالات (شرح آن خواهد آمد) از موقعيت و اختيارات ممتاز تري برخوردار است.
نمايندگان مجلس فدرال براساس نظام انتخاباتي پيچيده و منحصر به فرد انتخاب اشخاص و احزاب بر اساس اکثريت نسبي برگزيده مي‌شوند. مجلس فدرال، نهاد اصلي قانون گذاري است، صدراعظم را انتخاب و برکار دولت فدرال نظارت مي‌کند. نيمي از اعضاي ديوان قانون اساسي فردال را بر مي‌گزيند و کار ادارات دولتي و نيروهاي مسلح را زير...
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نحوه انتخاب رييس جمهور و نخستوزير در فرانسه - MMMahdavi فرانسه, در, نخستوزير, جمهور, رييس, انتخاب, نحوه, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نحوه انتخاب رييس جمهور و نخستوزير در فرانسه

انتخاب رييس جمهور قبلاً به وسيله مجلسي انجام مي‌شد که اعضاي آن را نمايندگان پارلمان و شوراهاي محلي و همچنين مجالس مقننه و شهرداري‌هاي قلمرو فرانسه در ماوري بحار تشکيل مي‌دادند.
اما بعداً بنا به پيشنهاد ژنرال دوگل و تأييد آن در رفراندوم سال 1962 روش انتخاب رييس جمهور تغيير يافت و مقرر شد که رييس جمهور با اکثريت مطلق آراي رأي دهندگان تعيين شود. هر گاه در دور اول، اکثريت مذکور حاصل نشود، ظرف مدت دو هفته پس از آن، انتخابات جديدي فقط براي دو تن از کانديداها که بيشترين رأي را کسب کرده‌اند، انجام خواهد گرفت.(اين نظر اگر هم از نظر جامعه‌شناسي صحيح...
جایگاه مجلس خبرگان رهبری - نحوه انتخاب رييس جمهور و معاون در ايالات متحده آمريکا - MMMahdavi آمريکا, متحده, ايالات, در, معاون, جمهور, رييس, انتخاب, نحوه, رهبری, خبرگان, مجلس, جایگاه,
نحوه انتخاب رييس جمهور و معاون در ايالات متحده آمريکا
نويسندگان قانون اساسي آمريکا بر اين بوده‌اند که انتخاب رييس جمهور را ازمداخله و نفوذ مستقيم عامه مردم بر کنار داشته، آن را در صلاحيت گروهي معدود از برگزيدگان مردم به نام هيئت انتخاب کنندگام (Eiectoral College) قرار دهند.(هيئت انتخاباتي نيز به عنوان معادل به کار رفته است. ن.ک:داربي شر،ص223.4) اين هيئت در هر يک از ايالات به طور جداگانه تشکيل و تعداد اعضاي آن برابر با مجموع نمايندگان آن ايالت در مجلس سنا و مجلس نمايندگان خواهد بود. منتخبين هر ايالت در زمان و مکان معين در ايالت خود گرد آمده و هر يک از آنان به يک نفر جهت احراز مقام رياست...
 جایگاه مجلس خبرگان رهبری - وظايف مجلس خبرگان رهبري - MMMahdavi رهبري, خبرگان, مجلس, وظايف, رهبری, جایگاه,
وظايف مجلس خبرگان رهبري
بدون ترديد مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، رياست عليه کشور است. چنين مقامي با ويژگي‌هاي تعريف شده در قانون اساسي بي‌نظير است؛ گر چه مقام رياست عاليه کشور و وظايف و اختيارات لازم براي چنين موقعيتي در نظام‌هاي سياسي ديگر نيز وجود دارد.
طريق انتخاب رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي پس از بازنگري، منحصر در انتخاب و گزينش مجلس خبرگان است که سه وظيفه مهم انتخاب، نظارت و برکناري رهبر ( در صورت از دست دادن شرايط)، را بر عهده دارد.
هر چند مجلس خبرگان رهبري با ويژگي‌هاي لحاظ شده در قانون اساسي در جهان بي‌نظير است، اما از طريق مجلس...
Similar Thread Tags
عملیات نصر - شرح کامل محاصره دانشجویان پیرو خط امام در هویزه, عملیات بیت المقدس - گزارش یک فرمانده عراقی درباره عملیات بیت‌المقدس , عملیات کربلای 5 - نوزده دی ماه سالروز عمليات كربلاي 5 در سال 1365, عملیات والفجر ۸ _ حماسه فاو در گفتگو با سردار علایی, عملیات والفجر ۸ _ گفتگو با سردار حاج محمد كوثري درباره عمليات و فتح فاو - نقطه عطفي در معادلات , عملیات والفجر ۸ _ شرح عمليات در گفت‌وگو با سردار مرتضي قرباني - فتح فاو اقتصاد عراق را فلج كرد, عملیات والفجر ۸ _ سالروز آغاز عمليات - گامي به سوي احقاق حق ايران در جنگ تحميلي, عملیات والفجر ۸ _ گزارش دفتر تحقيقات بهداري قرارگاه كربلا در زمينه جنگ شيميايي , اختيارات رؤساي حکومت در قوانين اساسي - اختيارات عاليترين مقام ايالات متحده آمريکا, اختيارات رؤساي حکومت در قوانين اساسي - اختيارات عاليترين مقام ايالات متحده آمريکا, رئيس جمهورهاي ناکام آمريکا و تحريم ايران, دوازدهم تیرماه سالروز سقوط هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي توسط ناوگان دریایی آمريکا , اختيارات رؤساي حکومت در قوانين اساسي - اختيارات عاليترين مقام ايالات متحده آمريکا, پيام تبريك مقام معظم رهبري به مناسبت صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني: ., اختيارات رؤساي حکومت در قوانين اساسي - مقايسه اختيارات رهبري ايران با نظامهاي ليبرال , اختيارات رؤساي حکومت در قوانين اساسي - اختيارات رهبري در جمهوري آلمان , انتخاب رهبری در قانون اساسی - تأملي در شبهة دور در انتخاب رهبري,
Ask keywords
None.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a -

Page: 1